تولیدی قند کرج

كارخانه قند كرج

كارخانه قند كرج در سال 1311 با ظرفيت مصرف 350 تن چغندر در روز شروع بكار نموده و طي دو مرحله افزايش ظرفيت، نهايتا در سال 1348 ظرفيت كارخانه را به 1100 تن جغندر در روز افزايش داده و اين روند تا سال 1377 ادامه پيدا نمود. در سال 1378 مديريت كارخانه بعللي از قبيل …

كارخانه قند كرج ادامه مطلب »