آموزش درس تکنولوژی قند

درس  اول: گیاهشناسی چغندر قند

 • مقدمه
 • اطلاعات آماری مربوط به چغندر قند
 • تاریخچه قند و شکر در جهان
 • نگاه اجمالی به فرآیند تولید قند از چغندر قند
 • شناخت چغندر قند (زمان و نحوه کشت)
 • مورفولوژی چغندر قند (ارزش تکنولوژیکی چغندر قند)
 • ترکیبات چغندر قند و بررسی اثر آنها در فرآیند استخراج ساکاروز
 • ساکاروز
 • ترکیبات ازت دار
 • ازت مضره
 • رافینوز
 • ساپونین
 • پکتین
 • رنگدانهها
 • مارک

درس دوم: برداشت و نگهداری چغندر قند

 • برداشت چغندر قند
 • کیفیت تکنولوژیک چغندر قند
 • دستگاه بتالایزر
 • نمونه برداری و تخلیه چغندر قند
 • تحویل چغندر قند و آزمون های مربوطه
 • نگهداری چغندر قند در سیلو
 • نکاتی برای کاهش ضایعات سیلوها
 • انتقال چغندر قند به خط تولید
 • دستگاه های به کار رفته در اماده سازی چغندر قند در خط تولید
 • دستگاه شستشوی چغندر
 • نقش عوامل کیفی در استحصال قند

درس سوم: تولید خلال و استخراج قند دردیفوزیون

 • تولید خلال
 • دلایل خلال گیری
 • تعیین کیفیت خلال
 • فرآیند استخراج قند از خلال
 • اصول و فرایند دیفوزیون
 • انوا سیستم های دیفوزیون
 • عوامل موثر بر شربت گیری از خلال
 • شرایط اعمال شده در دیفوزیون
 • عفونت در دیفوزیون و فعالیت میکرواورگانیسمها
 • راه های مقابله با عفونت در دیفوزیون
 • کشش شربت و سوتیراز دیفوزیون
 • دیفوزیون های عمودی
 • دیفوزیون های افقی

درس چهارم: تصفیه و تولید شربت رقیق

 • اصول تصفیه شربت خام
 • آشنایی با ساختار کوره آهک
 • عوامل موثر بر کیفیت آهک تولیدی
 • اثر آهک بر ترکیبات موجود در عصاره
 • اثر گاز دی اکسید کربن بر ترکیبات موجود در عصاره
 • انواع روش های تصفیه
 • تشریح مراحل تصفیه کلاسیک
 • تشریح مراحل تصفیه دفکوکربناسیون
 • تصفیه تکمیلی (سولفیتاسیون و سختی زدایی)
 • واکنش های انجام شده در تصفیه
 • شرایط اعمال شده در مراحل تصفیه
 • انواع صافی ها
 • شربت رقیق

درس پنجم: تغلیظ شربت و اوپراتورها

 • ساختار اوپراتورها
 • اوپراتورهای چند بدنه ای
 • شرایط کنترلی اوپراتورها
 • رسوب زدائی اوپراتورها

درس ششم: کریستالیزاسیون و تبلور و تولید شکر

 • تعریف تبلور و کریستالیزاسیون
 • شرایط ایجاد تبلور
 • آشنایی با ضریب اشباعیت
 • محلول فوق اشباع
 • آشنایی با ساختار دستگاههای آپارت و طباخی
 • مراحل کریستالیزاسیون
 • مراحل کریستالیزاسیون سه پختی
 • عوامل موثر بر رشد بلور ها
 • جداسازی بلور ها
 • ملاس
 • تولید شکر سفید
 • تولید قند حبه و کله از شکر

درس هفتم: محاسبات در کارخانه قند

 • محاسبه میزان آب مصرفی دیفوزیون
 • محاسبه ضایعات قندی ملاس
 • محاسبه کشش و سوتیراژ
 • تعیین بازده و راندمان کارخانه
گل کربنات

استفاده کاربردی از گل کربنات در قند کرج

گل کربنات کلسیم ضایعات باقی مانده از تصفیه شربت خام می باشد، متداول ترین روش تصفیه شربت خام استفاده از شیره آهک و گاز CO2 است که در این فرآیند آهک با ناخالصی های شکر خام واکنش نشان داده و ترکیبات کلسیم دار ایجاد می کند، سپس با استفاده از گاز کربنیک، کربنات کلسیم ایجاد شده که باعث رسوب مقدار زیادی ناخالصی موجود در شربت خام می گردد به این ترکیبات که به صورت رسوب می باشند گل کربنات کلسیم گفته می شود.

میزان تولید گل کربنات در ایران بر اساس آمار سال 1388 حدود 600 هزار تن بوده است. مدیریت و دفن گل کربنات هزینه بالایی به همراه دارد، استفاده سودآور از این ترکیب می تواند مشکلات کارخانه های قند به منظور دفن آنها را برطرف نماید و از طرفی با سودآوری به عنوان یک محصول همراه با کارایی قلمداد شود.

بررسی گوپتا و همکاران در سال 2010 نشان داد گل کربنات را میتوان جهت تولید سوخت زیستی که به وسیله مخمر ها ایجاد می شود، مورد استفاده قرار داد. همچنین یکی دیگر از یافته های آنها استفاده از گل کربنات کلسیم جهت تولید کود و کمپوست های اصلاح کننده خاک می باشد. آنها نشان دادند از گل کربنات می توان در مزارع نی شکر به خوبی استفاده نمود. کمار و همکاران نشان دادند در فرآیند کمپوست سازی می توان زمان تولید کمپوست را کاهش داد.

استفاده از گل کربنات به عنوان محصول مورد استفاده تولیدی کارخانه های قند ایران هنوز معمول نیست. برای اولین بار تحقیقات بر روی جنبه های کاربردی این محصول در کارخانه قند نقش جهان توسط تیم تحقیق و توسعه این کارخانه متشکل از آقایان مهران خیام کارشناس ارشد امور دام و عباس صالحی کارشناس ارشد کشاورزی انجام شد. با توجه به خواص گل کربنات زمینه های کاربردی آن مورد توجه قرار گرفت. اولین بررسی انجام شده استفاده از گل کربنات به عنوان مکمل تغذیه دام در گاوداری ها بود. نتیجه اولیه آنالیز گل کربنات حاصل از استحصال شکر خام نشان داد این ماده شامل کلسیم به میزان 44% بود. از آنجایی که کلسیم یکی از عناصر مهم تغذیه دام می باشد، می توان از این ترکیب با فرآوری ویژه جهت تغذیه دام استفاده نمود.

بررسی های انجام شده نشان داد گاوداری ها می توانند این محصول را جایگزین ترکیبات تأمین کننده کلسیم نمایند. پس از اثر بخش بودن نتیجه بررسی ها همکاری با چند گاوداری جهت فروش و استفاده از این محصول برای اولین بار انجام شد.

دومین استفاده گل کربنات در صنعت مرغداری به عنوان مکمل غذایی می باشد. مزغ های تخم گذار به منبع کلسیم بالایی برای فعالیت نیاز دارند، همکاری های انجام شده با چند مرغداری به صورت آزمایشی حاکی از قابلیت جایگزینی این محصول با سایر مکمل های غذاهای دام و طیور داشت. در این قدم نیز فروش هایی به صورت آزمایشی صورت گرفت و نتایج آن در جریان وصول می باشد.

اصلاح خاک و استفاده از گل کربنات به منظور منبع کلسیم خاک یکی دیگر از موارد استفاده گل کربنات است. با توجه به خاصیت قلیایی گل کربنات می توان از این محصول جهت اصلاح خاک های اسیدی استفاده نمود و همچنین منبع خوبی برای تأمین کلسیم خاک می باشد. همچنین در صورت تقویت این گل با ترکیبات آلی می توان باعث افزایش حاصلخیزی خاک شد. به همین منظور تحقیقات در این زمینه با شرکت های دانش بنیان جهت تولید کود های کشاورزی بر پایه کربنات کلسیم آغاز گردید. نتایج بررسی های اولیه نشان داد امکان استفاده از گل کربنات کلسیم جهت تولید کود های کشاورزی وجود دارد. امید است تحقیقات در این زمینه تکمیل گردد و اولین کود تولیدی حاصل این بررسی ها در سال 1397 به مرحله آزمایش گذاشته شود. این اقدمات تنها گوشه ای از کاربرد های گل کربنات است که در صورت استفاده می تواند علاوع بر رفع مشکل دفع این ترکیبات، باعث سود آوری نیز گردد.

برترین تولید کننده شکر

سمینارهای داخلی و بین المللی کارخانجات داخلی و بین المللی قند و شکر در ایران

سمینارهای داخلی و بین المللی
آگهي بيست و نهمين سمينار كارخانه هاي قند و شكر ايران بيست و نهمين دوره سمينارهاي سالانه كارخانه هاي قندوشكر ايران به مدت سه روز از روز سه شنبه اول خرداد لغايت پنجشنبه سوم خرداد ماه 1386(22-24 Mai 2007) در محل تالار گردهمايي شكر مركزبررسي وتحقيق وآموزش صنايع قند ايران در شهر مشهد كيلومتر 10 جاده مشهد – فريمان بعداز پل هوايي طرق برگزار خواهد شد. بدينوسيله از مديران وكارشناسان و دوستداران صنعت قند دعوت ميگردد به موقع نسبت به ثبت نام اقدام فرمايند.

هزينه ثبت نام درسمينار:

كارشناسان كارخانجات قند عضو مركز 000 800 ريال

كارشناسان كارخانجات قند غيرعضو مركز 000 1200 ريال

افراد شركت كننده از سايرشركتها وكارخانجات ونمايندگي هاي شركتهاي خارجي 000 3000ريال

دانشجويان واساتيد دانشگاهها ومحققان مراكز تحقيقاتي مرتبط با صنعت قند 000 500 ريال

هزينه هاي فوق شامل اقلام اهدايي، پذيرايي وناهار درسه روز برگزاري سمينار مي باشد.

علاقمندان به تشكيل غرفه درنمايشگاه جنب سمينار نيز مي توانند بااطلاع قبلي براي انتخاب محل استقرار پانل ، غرفه يامحل الصاق عكس وپوستر بادفتر مركزبررسي وتحقيق وآموزش صنايع قندايران تماس حاصل نمايند. هزينه خدمات فوق پس از تعيين نوع وفضاي مورد نياز تعيين مي شود. مهلت ثبت نام جهت شركت درسمينار ونمايشگاه حداكثر تا تاريخ15/02/1386 ميباشد. افرادي كه مقالات ارسالي آنان توسط هيات رسيدگي به مقالات مورد تاييد واقع ودر سمينار مطرح شود از پرداخت وروديه معاف خواهندبود. براي ساير مقالات كه به صورت پوستر ارائه شوند نيز جوايز مناسبي درنظر گرفته خواهد شد.

لازم است اصل مقالات به همراه ديسكت مربوطه حداكثر تا تاريخ 25/12/1385 به مركز ارسال گردد.

از علاقمندان تقاضا مي شود درصورت تمايل فرم اعلام آمادگي شركت درسمينار راتكميل وهمراه قبض پرداخت وروديه به شماره حساب 16580 بانك تجارت شعبه طرق (كد 4120) به آدرس مركزبررسي وتحقيق وآموزش صنايع قند ايران – صندوق پستي 5536-91375 مشهد پست ويا تصوير آنرا از طريق دورنگار شماره 3920885-0511 ارسال فرمايند تاكارت ورود به جلسه براي ايشان صادر گردد. به تقاضاهاي فاقد رسيد بانكي ترتيب اثر داده نخواهد شد. كساني كه براي اقامت درمشهد نياز به هتل دارند با بخش اداري مركز آقاي نوروزيان ( تلفن 3920855- 0511) هماهنگي لازم را انجام دهند . بديهي است هزينه اقامت در مشهد به عهده شركت كنندگان محترم مي باشد.فرم ثبت نام

فراخوان مقاله

بيست ونهمين دوره سمينارهاي سالانه كارخانه هاي قند وشكر ايران در روزهاي سه شنبه اول لغايت پنج شنبه سوم خرداد ماه 1386 در محل تالار گردهمائي شكر مركز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران در مشهد برگزار خواهد شد. بدينوسيله از مديران، متخصصان وكارشناسان علاقمند به ارائه مقاله در اين سمينار دعوت مي شود مقاله هاي خود را در زمينه مسائل و موضوعات زير تهيه نمايند:

·بخش عمومي:

1- لزوم اتخاذ سياستهاي تعرفه اي مناسب براي واردات شكر

2- لزوم تغيير نگرش سياستگذاران وباور اهميت صنايع قند توسط برنامه ريزان و دولتمردان

3- مشكلات مالي كارخانه هاي قند وشكر به دليل عدم عقد به موقع قرارداد فروش يا عدم فروش به موقع محصول

4- مسائل اقتصادي و اجتماعي شكر

5– زمينه هاي فرهنگي لازم جهت رقابتي كردن توليد

6- لزوم استفاده از نيروهاي مختصص جوان، خلاق ،كارآمد و ريسك پذير در صنايع قند كشور

7- مشكل واردات شكر بدون برنامه ريزي صحيح

8- قوانين و مقررات حاكم برصنعت قند

9- ساختار سازماني ومديريتي كلان صنعت قند ولزوم مهندسي مجدد آن

10-جايگاه صنعت قند در اقتصاد كشور (بررسي مقايسه اي)

11- مسائل محيط زيست در صنعت قند

12- تحولات اخير اروپا و آثار آن در قيمت جهاني شكر

·بخش نهاده هاي كشاورزي:

1-لزوم حمايت و توجه بيشتر به مكانيزاسيون به منظور بهبود كيفي وكمي توليد چغندرقند ونيشكر

2- لزوم توجه به عوامل موثر بركيفيت در خريد چغندرقند

3- نظام هاي بهره برداري در توليد چغندرقند ونيشكر

4- نقش برنامه ريزي منابع ونهاده ها در جهت افزايش نرخ بهره وري در توليد نيشكر وچغندرقند

5- تاثيرات فناوريهاي نو (بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و IT) دركشاورزي و توليد نيشكر و چغندرقند

6- اثرات كيفي سموم مصرفي در كشت چغندرقند ونيشكر

7- اهميت برنامه ريزي ومرزبندي محدوده كارخانه هاي قند براي جلوگيري از گسترش آفات وبيماريها

8- اهميت برداشت صحيح چغندر وسيلوكردن در مزرعه وكارخانه

9-فاكتورهاي موثر در افزايش توليد چغندرقند و نيشكر در هكتار

10- فاكتورهاي موثر زراعي جهت بهبود خلوص شربت خام چغندرقند وتاثير آن در استحصال شكر در كارخانه

11- اهميت كنترل امراض در توليد چغندرقند بخصوص ريزومانيا و ريزوكتونيا

12- اهميت عمليات بهزراعي در توليد چغندرقند (آماده كردن زمين – زمان كشت – آبياري – داشت و برداشت)

13- مصرف خاك كربناته واثرات آن در اصلاح بافت خاك كشاورزي اراضي شني

14- كنترل وآناليز خاك مزارع ودستورالعمل استفاده از كود مناسب

15- آثار اقتصادي ، اجتماعي؛ فرهنگي وتكميل طرحهاي زراعي شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي در خوزستان

·بخش تكنولوژي وصنعت:

1- ضرورت بكارگيري مهندس مشاور در طرحهاي توسعه

2- استفاده از فناوري جديد در برنامه هاي توسعه

3- ظرفيت و امكانات استانهاي كشور در جهت توسعه صنايع قند

4- فناوري وتكنولوژي نوين در صنعت قندوشكر

5- خوردگي در صنعت وراههاي مقابله با آن

6- چگونگي مصرف سوخت، آب وانرژي وبهينه سازي آن

7- رعايت روشهاي ايمني در كارخانجات قند وعلل حوادث پيش آمده در كارخانجات در بهره برداري سال 1385

8- توليد فرآورده هاي جنبي ملاس (قندگيري – خميرمايه – اسيد سيتريك – الكل – اتيلن – استن و اترو…)

9-لزوم ايجاد تنوع و بسته بندي مناسب محصول جهت مصارف سبد خانواده

10- توليد قند مايع براي مصرف فراگير در صنايع غذائي

11- پروسه توليد شكر اورگانيك و شكر قهوه اي

12-اهميت صنايع جانبي وفرآورده هاي جنبي در صنعت قند

13- همسان سازي آزمايشات كنترل كيفي كارخانجات قند كشور ونتايج آن

14- حراست و ايمني در صنعت قند و جلوگيري از حوادث ناگوار

15- چگونگي استقرارسيستم مديريت زيست محيطي
ISO 14000 درصنايع قند

16- نقش پارامترهاي كيفي شكرخام در تصفيه وتوليد شكر سفيد

17-استفاده از فن آوري جديد ونرم افزارهاي موجود در برنامه هاي توسعه و بهينه سازي صنايع قنداز علاقمندان درخواست مي شود سه نسخه از اصل مقاله خود را همراه با ديسكت و فرم پر شده اعلام آمادگي شركت در سمينار حداكثر تا 25 اسفند ماه 1385 به دفتر مركز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند – مشهد- صندوق پستي 5563- 91375 ارسال فرمايند.مقالات رسيده در صورت قبول هيأت علمي براي سخنراني در سمينار و يا تهيه پوستر انتخاب خواهد شد و براي مقالات انتخاب شده جوايزي در نظر گرفته ميشود .فرزانگاني كه مقاله آنها براي ايراد سخنراني مورد تأييد و پذيرش قرار گرفته باشد از پرداخت هزينه معاف خواهند بودشرايط ارسال و پذيرش مقاله

1-مقاله قبلا در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد.

2- صفحه اول مقاله بايد شامل بخش هاي زير باشد:

2-1-عنوان مقاله

2-2-نام نويسندگان مقاله به ترتيب نام ونام خانوادگي (نام ارائه دهنده مقاله با ستاره درقسمت بالا وسمت چپ آنها مشخص گردد.)

3-2- آدرس نويسندگان (شامل آدرس. تلفن و Email)

4- 2-چكيده به زبان فارسي

5-2- واژه هاي كليدي

3- صفحه دوم به بعد شامل قسمت هاي زير باشد:

3-1- مقدمه

3-2- متن اصلي مقاله

3-3- مراجع (مراجع درمتن مقاله با شماره ارجاع داده شود ومشخصات كامل آنها در بخش مزبور ذكر گردد.) مثال :

1-Nelson,G.J.(1998) Dietary fat, Trans Fatty Acids and Risk of Coronary Heart Disease, Nutr.Rev.56(8):250-252.

2- بهرام. م. (1377) تكنولوژي فرآورش غذا ( اصول وكاربرد) مركز نشر دانشگاهي . تهران

روش تايپ مقالات

1-مقاله با استفاده از نرم افزار word 2000 در محيط windows parsa99 يا XP در حداكثر شش صفحه A4 شامل شكل ها وجدول ها تايپ شود. سه نسخه از مقاله با كيفيت پرينت ليزري به همراه CD و ساير مدارك لازم به آدرس دبيرخانه سمينار ارسال شود.

2- حاشيه از سمت بالا براي صفحه اول 5/4 سانتيمتر و براي ساير صفحات 3 سانتيمتر. براي همه صفحات حاشيه براي بخش پايين 3 سانتيمتر واز سمت چپ مقاله هريك 5/2 سانتيمتر

3- فاصله خطوط Single

4- عنوان مقاله با قلم نازنين 16 پررنگ

((Times New Roman Bold 14

5- نام نويسندگان با قلم نازنين 12 پررنگ

((Times New Roman Bold 10

وآدرس نويسندگان مقاله با قلم نازنين 10

((Times New Roman Bold 8

هريك در خطي جداگانه ودر بخش زيرين عنوان مقاله قرار گيرد. در صورتي كه نويسندگان از محل هاي متفاوت باشند ضمن مشخص كردن نام نويسندگان با شماره، آدرس محل نيز ذكر شود.
برترین و بزرگترین کارخانه قند و شکر در ایران

چتر حمایتی دولت بر سر تولیدات کشاورزی:

شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای حمایت از کشاورزان و پشتیبانی از تولید چغندر قند و تأمین ذخایر راهبردی خود، مرحله‌ی اول خرید بخشی از شکر سفید تولیدی کارخانجات قند چغندری در کشور را از ابتدای هفته جاری آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیر پروژه راهبری زنجیره‌ی تأمین کالای شکر شرکت گفت: با توجه به افزایش میزان تولید چغندر قند در سال‌جاری، که رسیدن به خودکفایی در تأمین قند و شکر مورد نیاز کشور را نوید می‌دهد، بخشنامه خرید مقدار50 هزار تن شکرسفید استحصالی توسط کارخانه‌های قند چغندری به شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی استان‌ها ابلاغ شده است.

علی‌رضا فیاضی تشریح کرد: در این راستا، قرارداد مرحله‌ی اول خرید به میزان 50 هزار تن شکر سفید تولیدداخلی از تعداد 26 کارخانه قند چغندری، که در سال‌جاری از کشاورزان چغندرقند خریداری کرده‌اند، توسط شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی استان‌ها تنظیم و منعقد شده است.

مشاور معاون وزیرجهادکشاورزی تصریح کرد: میزان شکر سفید قابل خریداری از هر کارخانه با هماهنگی انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر کشور و بر حسب میزان خرید چغندرقند از کشاورزان تعیین و به شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی استان‌ها جهت انجام عملیات خرید ابلاغ شده است.

مدیر پروژه راهبری زنجیره‌ی تأمین‌کالای شکر شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: در سال‌جاری میزان تولید چغندر قند کشور به بیش از 7 میلیون و 500 هزار تن رسیده است که رکوردی بی‌سابقه در کشور می‌باشد.

فیاضی اظهارکرد: با توجه به میزان چغندرقند تولید شده، پیش بینی می‌شود که امسال 1/9 میلیون تن شکر درکشور تولید شود، که با توجه به نیاز مصرفی 2/2 میلیون تنی سالانه، وارد مرحله‌ای از خودکفایی در تامین این کالای اساسی شده‌ایم.

وی با بیان اینکه در گذشته بیش از50 درصد شکر مورد نیاز مصرفی کشور از طریق واردات تأمین می‌شد، گفت: در سال‌های نه چندان دور بالغ بر یک میلیون تن شکر خام وارد کشور می‌شد.

فیاضی افزود: با تدابیر دولت محترم و برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی در زمینه افزایش خوداتکایی ملی و تحقق سیاست‌های اقتصادمقاومتی، در سال‌جاری حدود90 درصد ازکل نیاز کشور به شکر از طریق تولید داخلی و تنها 10درصد از محل واردات تأمین خواهدشد.

برترین تولید کننده شکر

همه-چیز-درباره-جوهر-قند-یا-بلانکیت

جوهر قند یا بلانکیت : ( فرمول شیمایی سدیم دی تیونیت   Na2s2o4  )

شکل ظاهری : پودر کریستال سفید مایل به خاکستری است که به عنوان رنگ بر یا سفید کننده در صنعت استفاده می شود .

به عنوان مثال از آن به عنوان حذف جوهر از روی کاغذ باطله و خمیر کاغذ و همچنین جهت سفید کردن قندها استفاده می شود .

این ماده به دلیل داشتن ترکیبات گوگردی ، باقی مانده آن در فرآیند پخت محصول تبدیل به so2 ( ایندرید سولفور) شده و  در صورت تجاوز از حد مجاز سرطان زا می باشد  .

به همین دلیل یکی از فاکتورهای کنترل کیفیت اندازه گیری میزان سولفور باقی مانده در محصول می باشد .

متاسفانه در ایران در بعضی از نانوایی های به صورت غیر مجاز از بلانکیت یا جوهر قند به تصور غلط جهت جایگزینی کردن فرآیند تخمیر و آماده سازی زود هنگام خمیر و همچنین سفید کردن نان جهت جذب مشتری استفاده می شود .توضیح اینکه در مواردی که آرد بسیار قوی باشد پودر جو هر قند می تواند موجب سست کردن خمیر و اصلاح آن شود .

لازم به ذکر است با توجه به اینکه در حال حاظر آرد حاصل از اختلاط گندم های داخلی کشور متوسط و بعضاً ضعیف ارزیابی می شود ، لذا توجیهی برای استفاده از بلانکیت توسط نانوایان برای سست کردن بیش از حد آرد و خمیر که منجر به متلاشی شدن بافت نان می شود وجود ندارد .

اثرات مخرب بلانکیت :

مصرف نان حاصل از بلانکینت  موجب از بین رفتن پرز روده و معده و بی اثر سازی آنتی اکسیدانهای مواد غذایی و اختلال در سیستم گوارشی و نهایتاً بیماری سرطان دستگاههای گوارشی شده ، ضمناً باعث التهاب پوست و چشم پرسنل نانوایی که به صورت مداوم با آرد و خمیر  سروکار دارند می شود .

مصرف ماده فوق در نانوایی ها از نظر اداره بهداشت غیر قانونی بوده و پیگرد قانونی دارد .

روش شناسایی بلانکیت :

طبق آیین نامه اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران به شماره ۲۶۲۸(ویژگیها و روشهای آزمون نانهای سنتی ) اندازه گیری بلانکیت براساس تعیین باقی مانده سولفور به دوروش کمی و کیفی انجام می پذیرد .

آزمون اندازه گیری بلانکیت به روش کیفی از مقایسه رنگ در انجام آزمون روی نمونه و محلول شاهد صورت می پذیرد .

آزمون اندازه گیری بلانکیت به روش کمی با استفاده از سنجش توسط دستگاه اسپکتروفتومتر انجام می شود .

علی قائمی

کارشناس آزمایشگاه

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان البرز

بازدید-مهندس-کامکار-از-قدیمی-ترین-و-بزرگترین-کارخانه-تولید-قند-و-شکر-در-کشور

تولیدی قند کرج

کارخانه قند کرج در سال 1311 با ظرفیت مصرف 350 تن چغندر در روز شروع بکار نموده و طی دو مرحله افزایش ظرفیت، نهایتا در سال 1348 ظرفیت کارخانه را به 1100 تن جغندر در روز افزایش داده و این روند تا سال 1377 ادامه پیدا نمود.
در سال 1378 مدیریت کارخانه به دلایلی از قبیل کاهش شدید سطح کشت چغندر در استان، توسعه شهر کرج و قرار گرفتن کارخانه در منطقه مسکونی و مشکلات زیست محیطی حاصل ازمصرف چغندر ناگزیر به تغییر ساختار تولید از کارخانه
چغندری به کارخانه تصفیه ای گردیده و تصفیه شکر خام به شکر سفید را با ظرفیت روزانه مصرف 250 تن شکر خام آغاز و موفق گردیده است با اصلاحات تدریجی، ظرفیت عملی کارخانه را به 400 تن شکر خام در روز، افزایش دهد.

آیا در ماه رمضان شکر نایاب می‌شود؟

آیا در ماه رمضان شکر نایاب می‌شود؟

به گزارش سلام نو، یزدان سیف روز جمعه در بازدید از کارخانه قند کرج افزود: در زمان حاضر موجودی شکر در بخش دولتی کشور 400 هزارتن و در بخش خصوصی به میزان 170 هزار تن است.

[metaslider id=668 cssclass=””]

وی اظهار داشت: تا پایان اردیبهشت ماه جاری 500 هزار تن شکر توسط بخش دولتی و خصوصی وارد کشور می شود.


مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد : واردات شکر تا پایان شهریور ماه امسال به یک میلیون و 500 هزارتن رسید.


در این بازدید دکتر سیف و هیات همراه از بخش های مختلف تولیدی کارخانه قند کرج بازدید کرد.


کارخانه قند کرج یکی از صنایع تامین کننده قند و شکر کشور است./ایرنا

دریافت لوح سپاس جهت تولید با کیفیت ترین شکر در خاور میانه

بازدید مدیرکل تعزیرات استان البرز و دکتر چگینی از کارخانه قند کرج

– جناب آقای دکتر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز به همراه جناب آقای دکتر چگینی عضو هیئت مدیره ومدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البرز از تمامی قسمتها و خط تولید کارخانه قند کرج به منظور تدوین راهکارهای مطلوب در جهت تنظیم بازار شکر در استان البرز دیدن کردند .

– جناب آقای دکتر چگینی مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان البرز در خلال بازدید از کارخانه قند کرج خاطرنشان کرد : با برنامه ریزی های انجام شده و نظارت اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز و ارگانهای مرتبط ، هیچگونه مشکلی در جهت تامین شکر خانوارهای استان ، شرکت های تولیدی صنایع غذایی و صنف و صنعت نخواهیم داشت .

– ایشان در پایان این بازدید وضعیت توزیع شکر در استان البرز و همچنین در کشور را بسیار مطلوب توصیف و در روزهای آینده این روند را بسیار سریعتر از قبل پیش بینی نمودند .

– دکتر چگینی در پایان از جناب آقای دکتر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز به جهت همکاریهای مستمر در راستای تنظیم بازار شکر در استان البرز قدردانی نمودند .

[metaslider id=668 cssclass=””]
شکر کرج

آشنایی با انواع شکر

قند و شکر

زمان مطالعه : 3 دقیقه

در هنر آشپزی کلمه قند به ساکاروز کریستالیزه شده اشاره دارد که از نیشکر یا چغندر قند به دست می‌آید. از نظر شیمیایی، ساکاروز نوعی دی‌ساکارید است، درست مثل مالتوز که از دانه‌ها و لاکتوز که از شیر است. شکر علاوه بر این که باعث شیرینی می‌شود، تغییراتی در پخت ایجاد می‌کند. برای مثال شکر تشکیل گلوتن در آرد گندم را کاهش می‌دهد. به همین دلیل غذاهایی که شکر بیشتری در پخت آن‌ها استفاده می‌شود، بافت نرم‌تری دارند. شکر هم‌چنین دارای ترکیبی به نام هیدروکسی به معنی جذب و حفظ رطوبت است. به همین دلیل به ترکیبات پخته شده مثل نان و کیک کمک می‌کند تا تازه‌تر بمانند و دیرتر خشک شوند. در ادامه مقاله درباره انواع شکر و تفاوت بین آن‌ها صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

انواع شکر

شکر سفید معمولی

آشنایی با انواع شکر

شکر گرانول سفید، شایع‌ترین نوع شکر است که در تهیه کیک، انوع دسر و نان استفاده می‌شود. این نوع شکر از چغندر و نیشکر استخراج می‌شود که تفاوت اساسی ندارد و ۹۹٫۹۵ درصد آن ساکاروز است. در صورتی که این شکر در شرایط مناسب و در بسته بندی‌های نفوذناپذیر در برابر رطوبت نگهداری شود، قابلیت نگهداری نامحدودی خواهد داشت.

با این که این شکر در تهیه انواع دسر و کیک استفاده می‌شود، استفاده از شکر ریزتر می‌توان طی مراحل پخت راحت‌تر حل شده و بافت بهتری ایجاد کند که به آن شکر کاستر گفته می‌شود. شکر کاستر مثل شکر معمولی بلورین و کریستالی است با این تفاوت که اندازه آن نصف این شکر است.

با توجه به اندازه‌های مختلف و انواع شکر ، هنگام اندازه‌گیری برای دستورالعمل‌هایتان از اندازه‌گیری وزنی به جای حجم یا فنجان استفاده کنید.

پودر شکر یا شکر شیرینی پزی

آشنایی با انواع شکر

وقتی شکر معمولی با ۳ تا ۵ درصد نشاسته ذرت آسیاب شود، پودر شکر به دست می‌آید. پودر شکر از شکر ریز بسیار ریز‌تر است و با آسیاب‌های خانگی هم به دست نمی‎آید. به خاظر ذرات ریز این شکر با آب و روغن قابل حل است و در تهیه انواع خمیر فوندانت استفاده می‌شود. نشاسته ذرت برای جلوگیری از کلوخه شدن به پودر قند اضافه می‌شود، اما تاثیر بسزایی در بافت شیرینی‌ها دارد و از وارفتگی آن‌ها جلوگیری می‌کند.

شکر قهوه‌ای

آشنایی با انواع شکر

شکر قهوه‌ای در واقع همان ساکاروزی است که یک نسخه کمتر از قند معمولی تصفیه شده است؛ به این معنی که حاوی مقادیر مشخصی از ملاس و هم‌چنین کارامل است. این شکر به دلیل داشتن کارامل و ملاس رنگی قهوه‌ای و طعمی کاراملی دارد. خاصیت جذب آب و بافت نرم این شکر به تازه نگه داشتن محصول کمک می‌کند. محصولات قنادی تهیه شده با شکر قهوه ای در مقایسه با شکر معمولی سریع‌تر طلایی می‌شود. شکر قهوه‌ای انواع مختلفی دارد که از نظر مقدار ملاس و روش تهیه متفاوت هستند.

شکر‌ خام

آشنایی با انواع شکر

شکرهای گرانول خام، شکرهای کریستالی قهوه‌ای هستند که به جای رطوبت، خشک هستند. این نوع شکرها معمولا برای شیرین کردن قهوه یا چای، به جای پخت و پز استفاده می‌شوند. البته از این نوع شکر می‌توان برای تزئین کیک و شیرینی هم استفاده کرد. این نوع شکر از شکر معمولی سفید کم‌تر تصفیه شده است اما ملاس کم‌تری هم نسبت به شکر قهوه‌ای دارد.

چند روش برای کاهش میزان قند خون

شکر تزئینی

آشنایی با انواع شکر

شکرهای تزئینی معمولا با افزودن رنگ‌های مجاز خوراکی به شکر تهیه شده و جنبه تزئینی دارند و از آنجایی که به سختی حل می‌شوند به عنوان قند اولیه و پخت و پز استفاده نمی‌شوند و برای تزئین روی انواه کیک و شیرینی استفاده می‌شوند.

زغال کک

زغال کٌک و کاربرد آن در صنعت قند

زغال کک چیست؟

کک ماده ای با کربن بسیار بالا و ناخالصیهای اندک میباشد که به عنوان سوخت به کار میرود.کک ماده ی جامد کربناتی است که از زغالهای بیتومین کم خاکستر و کم گوگرد حاصل میشود.ککی که از زغال حاصل میشود دارای رنگ خاکستری و همچنین سخت و متخلخل است.البته کک به صورت طبیعی نیز وجود دارد اما بیشترین کک مورد استفاده کک ساخته شده از زغال سنگ توسط انسان است.

کاربرد کک در صنعت قند

کک هایی که در صنعت قند مورد استفاده قرار می گیرند باید دارای اندازه خاصی باشند. از کک و حرارتی که تولید میکند برای روشن نگه داشتن کوره آهک و پخت سنگ آهک استفاده می شود. از گازی که کک تولید میکند نیز در خط تولید کارخانه قند استفاده می شود.

حصول خاک کک از سنک کک

پس از اینکه سنگ کک وارد کارخانه شد چون دارای ابعاد منظمی نمی باشد، توسط کارگران زحمت کش به ابعاد مشخصی جهت استفاده در کوره آهک تبدیل می شود. از این فرایند تبدیل به ابعاد کوچکتر، خاک کک حاصل می گردد که این خاک کک دارای کاربردهای فراوانی در صنعت ساختمان سازی، راه سازی و ساخت سالن های ورزشی می باشد و همچنین در برخی از کارخانجات صنعتی نیز بکار می رود.
درکارخانه قند فسا نیزخاک کک به عنوان یک محصول فرعی تولید می گردد. که متقاضیان عزیز می توانند جهت خرید و استفاده به دفتر فروش این کارخانه مراجعه کرده یا از طریق فروشگاه سایت اقدام فرمایند.