مدیریت عامل

مدیریت عامل

افشین معماری

 عضو موظف هیئت مدیره

عضو موظف هیئت مدیره

عبدالرضا پالیزدار

بازرس ویژه و مدیریت حراست<br/>مشاور هیئت مدیره

بازرس ویژه و مدیریت حراست
مشاور هیئت مدیره

رضا پهلوانی

مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی

آرش پرویزی

مدیریت  بازرگانی

مدیریت بازرگانی

مسعود شیخ

مدیریت کنترل کیفیت وانرژی

مدیریت کنترل کیفیت وانرژی

مسعود هوشمند

مدیریت تولید

مدیریت تولید

جواد مصباح

مدیریت فنی

مدیریت فنی

صفرعلی رضایی

مدیریت توسعه و بهره وری

مدیریت توسعه و بهره وری

وحید احمدیه

مدیریت آموزش

مدیریت آموزش

غلامرضا کبوته

مدیریت اداری

مدیریت اداری

بهروز وثوقی

مدیریت پشتیبانی و بازرسی

مدیریت پشتیبانی و بازرسی

علیرضا برزویی

ریاست انفورماتیک

ریاست انفورماتیک

جعفر کیوان

به بالای صفحه بردن