تاریخچه کارخانه قند کرج

تولیدی قند کرجکارخانه قند کرج که اولین سنگ بنای آن در سال ۱۳۱۱ با کمک کشور کوچک چک با ظرفیت ۳۵۰ تن چغندر در روز نهاده شده است،پس از دو مرحله توسعه در نهایت در سال ۱۳۴۸ به ظرفیت اسمی ۱۱۰۰ تن چغندر در روز افزایش یافت.این روند تا سال ۱۳۷۷ ادامه یافت ولی به علت رشد شهرنشینی در زمین های زراعی شهرستان کرج و گسترش شهر تهران و کاهش شدید کشت چغندر،امکان ادامه بهره برداری چغندری در حدود صرفه اقتصادی میسر نبود و بالاجبار با تغییرات جزئی در خط تولید از سال ۱۳۷۸ تصفیه شکر خام را با ظرفیت ۳۰۰ تن در روز را که ماده اولیه آن از منابع داخلی و خارجی تهیه می شود،شروع کرده است.از منابع خارجی می توان به برزیل،کوبا و افریقای جنوبی اشاره نمود.

مقدمه

تاریخچه

وضعیت تولید و مصرف شکر

شکر و تغذیه

مراحل تولید شکر

مراحل فرایند تولید شکر از چغندر قند

فرایند تولید شکر از نیشکر

تعاریف و اصطلاحات

تاریخچه کارخانه قند کرج

عملیات تصفیه شکر خام در کارخانه قند کرج

مرحله رنگبری

مرحله تغلیظ / Evaporation

مرحله تبلور یا کریستالیزاسیون

عملیات جداسازی با سانتریفیوژ

خشک کردن،الک کردن و بسته بندی شکر

آفیناسیون

کریستالیزاسیون غیرمداوم (عملیات طباخی)

نگهداری شکر / Sugar Storage

بسته بندی شکر

خصوصیات کیفی شکر

نقش شکر در انتقال آلودگی در صنایع غذایی

دستگاه ها ( در این قسمت انواع دستگها های کارخانه توضیح داده شده است )

آزمایشگاه ( ازمایشات مربوطه که در کارخانه انجام میشود گفته شده است )