برترین تولید کننده شکر سفید در ایران با مدیریت مهندس افشین معماری با تلاش فراوان تیم توانمند واحد بازرگانی به مدیریت جناب مهندس شیخ  از تعطیلی این مجموعه جلوگیری نموده و آنرا به عنوان قویترین مجموعه در صنایع غذایی تبدیل نمود