محصولات شرکت تولیدی قند کرج

شکر سفید

ملاس

آهک

چشم انداز: پویایی و پیشتازی در صنعت شکر کشور از طریق تولید شکر های متنوع با کیفیت برتر در اوزان و بسته بندی های مختلف متناسب با نیاز بازار با تاکید بر جلب رضایت مشتریان ، ذینفعان ، کارکنان و جامعه به همراه رشد و توسعه ای پایدار که با بهره گیری از رویکرد های نوین و تفکرات نو به این مهم دست می یابیم.